Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Enkelvoudige aanvraag

Een enkelvoudige aanvraag is een aanvraag waarin een initiatiefnemer een omgevingsvergunning voor 1 activiteit aanvraagt.