Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Geen achteruitgangsprincipe van een waterlichaam

Er is sprake van achteruitgang als het waterlichaam als gevolg van een ingreep in een slechtere toestandklasse komt dan oorspronkelijk. Als het waterlichaam zich al in de slechtste toestandklasse bevindt, is de ruimte tot verslechtering bepaald door de meetnauwkeurigheid van de norm (klassegrens). Meer informatie leest u op de pagina Waterbodemimmissietoets.