Begrip: Infiltratie

In de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater. Er zijn rijksregels  en decentrale regels  voor het infiltreren van water.