Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Maatwerkvoorschrift

Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemeen geldende voorschriften in concrete situaties specifiek maken.

Lees meer over het maatwerkvoorschrift.

Naast het begrip maatwerkvoorschrift kent de Omgevingswet ook het begrip maatwerkregel. Lees meer over het verschil tussen maatwerkregel en maatwerkvoorschrift.