Zoeken in deze site

Basiskustlijn

In 1990 is besloten dat de kustlijn niet verder landwaarts mag verschuiven. Er is toen een basiskustlijn bepaald: de kustlijn die in het kader van het kusthandhavingsbeleid als referentie dient. Als uit kustmetingen blijkt dat op een bepaalde plek de kust smaller is dan deze basiskustlijn, kijkt Rijkswaterstaat of onderhoud nodig is. De basiskustlijn is sinds 1990 een aantal keer aangepast, bijvoorbeeld op plekken waar de kust versterkt en uitgebouwd is. Lees meer over Waterveiligheid – Kust.