Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Bouwactiviteit

Het bouwen van een bouwwerk (bijlage, onderdeel A bij de Omgevingswet). Op deze website gebruiken we 'technische bouwactiviteit' om het verschil met de ruimtelijke aspecten van het bouwen duidelijk te maken. Meer informatie leest u op de pagina's Technische bouwactiviteit en De knip: scheiden van technisch en ruimtelijk bouwen.