Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Rijksmonumentenactiviteit

Een rijksmonumentenactiviteit bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument. Het herstellen of gebruiken van een rijksmonument kan dit monument ontsieren of in gevaar brengen. Ook deze activiteiten vallen onder de rijksmonumentenactiviteit.

Lees meer over de rijksmonumentenactiviteit