Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving.

Bedrijfstakoverstijgende activiteit

Bedrijfstakoverstijgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten die bij veel verschillende soorten bedrijven of soms bij burgers voorkomen. Ze staan in afdeling 3.2 van het Bal. Denk bijvoorbeeld aan een stookinstallatie, een windturbine, een opslagtank.

Gebouw

Een gebouw is een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Zie Bijlage I, onderdeel A, van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Gebouwerf

Een gebouwerf is een bebouwd of onbebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, waarbij het omgevingsplan die inrichting niet verbiedt. Zie Bijlage I, onderdeel A, van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.