Begrip: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bal bevat regels van het Rijk over activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer op Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving.

Begrip: Mijnsteen

Bouwstof, in hoofdzaak bestaande uit gebroken schalie en zandsteen met bijmengingen van kolengruis, die als nevengesteente is vrijgekomen bij de winning van steenkool (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.

Begrip: Vermengde mijnsteen

Bouwstof bestaande uit mijnsteen die met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond of baggerspecie is vermengd (artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit). Zie: Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen.