Zoeken in deze site

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer op de pagina Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving.

Kantoorgebouw

Een kantoorgebouw is een gebouw of gedeelte daarvan met alleen één of meer kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan. Een gebouwgedeelte kan alleen een kantoorgebouw zijn als de gebruiksfunctie kantoor niet een nevengebruiksfunctie is van een andere gebruiksfunctie binnen hetzelfde gebouw.

Zie voor meer informatie 'Bepaling van (kantoor)gebouw voor energielabel C-verplichting'

Primair fossiel energiegebruik

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Primair fossiel energiegebruik is het totale primaire energieverbruik, direct of indirect, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie, op, aan of nabij het gebouw.