Zoeken in deze site

Begrip: CMR-stoffen

CMR-stoffen zijn gevaarlijke stoffen met 1 of meer van de volgende eigenschappen: ze zijn Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen veroorzakend) en/of Reprotoxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht).

Meer informatie vindt u op de CMR-pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).