Zoeken in deze site

Omgevingsvergunning

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer (burger, bedrijf, overheid) een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd.

Daarnaast is een beperkt aantal activiteiten is vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen. Lees meer over de omgevingsvergunning.

Wateractiviteit

Het begrip wateractiviteit is een verzameling van verschillende beperkingengebiedactiviteiten die allemaal een relatie hebben met water:

Magneetactiviteit

Een magneetactiviteit is een activiteit die ervoor zorgt dat er bij een meervoudige aanvraag (dat is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met diverse activiteiten) altijd sprake is van 1 bevoegd gezag. Die activiteit is zo belangrijk dat zij alle andere activiteiten als het ware naar zich toetrekt.

In afdeling 4.1 van het Omgevingsbesluit staat per bestuursorgaan aangegeven wanneer het bevoegd gezag is. De gevallen waarin er magneetactiviteiten zijn, kunt u herkennen aan het feit dat 'magneetactiviteiten' in de titel van het artikel staat. De precieze aanwijzing van de magneetactiviteiten vindt u in het tweede lid van een dergelijk artikel. Hoe dit in praktijk uitpakt, vindt u op de pagina Wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.