Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Meervoudige aanvraag

Bij een meervoudige aanvraag vraagt een initiatiefnemer een omgevingsvergunning aan voor meer dan 1 activiteit. Een meervoudige aanvraag kan leiden tot verschillende bevoegde gezagen. Het Omgevingsbesluit regelt dat er altijd maar 1 bevoegd gezag is voor een aanvraag.

Lees meer hierover op de pagina Bepalen bevoegd gezag omgevingsvergunning.

Begrip: Wateractiviteit

Het begrip wateractiviteit is een verzameling van verschillende activiteiten die allemaal een relatie hebben met water: