Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Wateractiviteit

Het begrip wateractiviteit is een verzameling van verschillende activiteiten die allemaal een relatie hebben met water: