Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022.

Begrip: Omgevingsdocument

Als overheid kunt u verschillende wettelijke instrumenten inzetten om de Omgevingswet uit te voeren. U legt uw visie, beleid en regels vast in documenten, ook wel omgevingsdocumenten genoemd (zie artikel 20.26 lid 2 OW). Het zijn de besluiten die in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen of moeten worden opgenomen. Dit geldt voor de documenten zullen worden aangewezen in de Regeling standaarden publicaties Omgevingswet. Deze regeling is nog in procedure.

Overheden gebruiken de Standaard officiële publicaties (STOP) en de Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPOD) als ze omgevingsdocumenten opstellen. Ze publiceren omgevingsdocumenten via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Lees meer over Omgevingsdocumenten opstellen: digitale eisen.