Zoeken in deze site

Omgevingsdocument

Als overheid kunt u verschillende wettelijke instrumenten inzetten om de Omgevingswet uit te voeren. U legt uw visie, beleid en regels vast in documenten, ook wel omgevingsdocumenten genoemd (zie artikel 20.26 lid 2 Omgevingswet). Het zijn de besluiten die in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen of moeten worden opgenomen. Dit geldt voor documenten die zijn aangewezen in de Regeling standaarden publicaties Omgevingswet.

Overheden gebruiken de Standaard officiële publicaties (STOP) en de Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPOD) als ze omgevingsdocumenten opstellen. Ze publiceren omgevingsdocumenten via de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB).

Lees meer over Omgevingsdocumenten opstellen: digitale eisen.

Ozon

Ozon is een onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het zorgt dat informatie uit omgevingsdocumenten doorzoekbaar is. En dat een initiatiefnemer in het Omgevingsloket kan zien welke regels op een bepaalde locatie gelden.

De naam Ozon is afgeleid van objectgerichte ontsluiting van omgevingsdocumenten. Dat zijn 3 O's, ofwel O3, ofwel: ozon.

Lees meer informatie over Ozon.