Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Onherroepelijk

Bij onherroepelijk:

  • is tegen een besluit geen bezwaar en beroep meer mogelijk
  • is tegen een besluit geen hoger beroep meer mogelijk, na een uitspraak van de rechter op een beroep