Kantoorgebouw

Een kantoorgebouw is een gebouw of gedeelte daarvan met alleen één of meer kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan. Een gebouwgedeelte kan alleen een kantoorgebouw zijn als de gebruiksfunctie kantoor niet een nevengebruiksfunctie is van een andere gebruiksfunctie binnen hetzelfde gebouw.

Zie voor meer informatie 'Bepaling van (kantoor)gebouw voor energielabel C-verplichting'