Begrip: Afvloeiend/afstromend hemelwater

Afvalwater dat ontstaat doordat water uit de hemel valt, zoals regen, sneeuw, hagel en dauw. Er is een relatie met de hemelwatertaak  van de gemeente. Hemelwater kan vastgehouden en geborgen worden in een waterberging. Meer informatie over afvoeren van hemelwater.

Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet. Het Bbl bevat regels over bouwwerken.

Lees meer over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).