Zoeken in deze site

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Deze wordt opgesteld door het Rijk, de provincie en de gemeente. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Lees meer:

Meerpeilpiek

Meerpeilpieken houdt in dat het waterpeil kortstondig stijgt omdat het overtollige water voor langere tijd niet kan worden gespuid. Zie ook de pagina Ruimtelijke maatregelen in programma's.