Zoeken in deze site

Begrip: Ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis die voldoet aan de volgende criteria:

  1. bij een activiteit gebeurt iets dat afwijkt van het normale verloop;
  2. de gebeurtenis heeft (mogelijk) nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving; en
  3. de gebeurtenis heeft grote, merkbare gevolgen.

Lees meer op de pagina Ongewoon voorval

Begrip: Maatwerkvoorschrift

Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemene regels in concrete situaties specifiek maken.

Lees meer over het maatwerkvoorschrift.

Begrip: Gelijkwaardige maatregel

In algemene regels staan vaak verplichte maatregelen voor activiteiten. Een gelijkwaardige maatregel is een alternatief voor een verplichte maatregel. Een gelijkwaardige maatregel bereikt ten minste hetzelfde resultaat als de verplichte maatregel.

Lees meer over gelijkwaardige maatregel.