Zoeken in deze site

Let op: de informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Begrip: Complex bedrijf

De Omgevingswet bedoelt met de term complex bedrijf: een bedrijf dat door aard en omvang grote gevolgen kan hebben voor de leefomgeving. Daarom gelden er onder de Omgevingswet speciale verplichtingen en voorschriften waar zo’n bedrijf aan moet voldoen.

Meer informatie over complexe bedrijven en de Omgevingswet.