Zoeken in deze site

Let op: De informatie over regelgeving geldt na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Begrip: Legger

Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet. In de legger is beschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Zie legger voor waterstaatswerken.